Atrakcje turystyczne (i nie tylko) terenu zawodów

Image

Zamek Królewski na Wawelu

Opis wkrótce.

Image

Stara Synagoga

Opis wkrótce.

Image

Muzeum Inżynierii Miejskiej

Opis wkrótce.

Image

Kładka Bernatka

Opis wkrótce.

Image

Nowa Huta

Opis wkrótce.

Image

Klasztor Paulinów na Skałce

Opis wkrótce.

Image

Hotel Forum

Opis wkrótce.

Image

Plac Bohaterów Getta - Apteka pod Orłem

Plac Bohaterów Getta to jedno z ciekawszych miejsc krakowskiego Podgórza. Powstał około 1838 roku i z początku zwany był Małym Rynkiem, bowiem pełnił rolę drugiego targu. Ten targ właściwy odbywał się na Głównym Rynku podgórskim, 450 metrów na południowy zachód. Po roku 1913 zaczęła obowiązywać nazwa Plac Zgody.

W latach 1930-1939 na placu istniał dworzec autobusowy”Karpaty”, obsługujący linie autobusowe łączące Kraków z miejscowościami podkarpackimi.

Kiedy niemieccy okupanci powołali getto na terenie Podgórza, plac został jego centralnym punktem. To tutaj odbywały się apele i selekcje ludności. Tutaj też, rozstrzygały się kwestie życia i śmierci tysięcy ludzi. Na placu odbyła się pierwsza selekcja w getcie krakowskim, dokonana 4 czerwca 1942. Rozstrzelano podczas niej co najmniej 111 osób. Również na placu miała miejsce ostatnia selekcja, dokonana już podczas likwidacji getta, 13 marca 1943. Plac był wówczas zasłany meblami, ubraniami, bagażem i innymi rzeczami, które pozostały po wywiezionych mieszkańcach.

Po wojnie plac otrzymał dzisiejszą nazwę a w roku 2005 przeprowadzono jego gruntowną modernizację tak, że stał się jednym z najładniejszych placów w Krakowie i swoistym miejscem upamiętniającym tragiczną historię narodu żydowskiego.

Na wyremontowanym placu stanął dość szczególny, ale jakże wymowny pomnik. Otóż ustawiono na nim wykonane z żeliwa i brązu 33 krzesła-pomniki i 37 zwykłych krzeseł, na których może usiąść każdy. Mają symbolizować tragedię dawnych mieszkańców placu, ludzi, po których zostały puste krzesła. A stoją one w rzędach, tak jak w rzędach stali mieszkańcy getta na apelu. Inspiracją do ich umieszczenia był opis z książki Tadeusza Pankiewicza Apteka w getcie krakowskim, gdzie opisano krzesła wyniesione na plac podczas akcji opróżniania domów po ostatnich mieszkańcach getta.

Z placu rusza co roku w rocznicę likwidacji getta (niedziela najbliższa 13 marca) tradycyjny Marsz Pamięci, który kończy się złożeniem kwiatów pod pomnikiem na terenie byłego Obozu Płaszów.

Apteka pod Orłem - Muzeum Pamięci Narodowej „Apteka pod Orłem”, przy Placu Bohaterów Getta 18 zostało utworzone w 1983 roku, obecnie jest to oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Zajmuje pomieszczenia dawnej apteki Tadeusza Pankiewicza, która w latach okupacji niemieckiej znajdowała się w centrum krakowskiego getta. Jest to miejsce, w którym w sposób szczególny wiązały się losy Polaków i Żydów. Magister Pankiewicz – jedyny Polak zamieszkały w getcie – wraz z polskim personelem niósł stałą pomoc mieszkańcom getta. Apteka pełniąca całodobowy dyżur, była miejscem kontaktów, spotkań i informacji. Każdy kto zwrócił się tu o pomoc był pewien, że ją otrzyma. Tadeusz Pankiewicz za swoją działalność na rzecz pomocy i ratowania Żydów otrzymał medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. "Apteka pod Orłem" została uwieczniona m.in. w książce Tadeusza Pankiewicza “Apteka w getcie krakowskim”oraz filmie “Lista Schindlera” Stevena Spielberga.

Polecane zawody: